Jak probíhá fyzioterapeutické vyšetření?

V rámci vyšetření je v úvodu odebraná relevantní anamnéza, vztahující se k aktuálním potížím či potřebám daného jedince. Následuje komplexní kineziologický rozbor, tedy klinické vyšetření, při kterém
se hodnotí statické, dynamické, reflexní a jiné parametry. V rámci komplexního kineziologického rozboru se využívají různé postupy klinicko-fyzikálního vyšetření. Jsou jimi například - aspekce, palpace, testování Join-play (kloubní hry),
testování pohybových stereotypů (včetně pohybového rozsahu a síly). Vyšetření šlacho -svalových reflexů, kožní citlivosti, Trigger/tender pointů, aj.
Na základě tohoto komplexního vyšetření je stanoven závěr a doporučení.