CVIČENÍ PODLE SPORTŮ

SPORTY S RAKETOU

Sporty s raketou jsou náročné na hbitost a výkonnost kardiovaskulárního systému, hráči musejí vracet míče s vysokou rychlostí a přesností, i když nejsou v rovnováze.

Většina míčů ve sportech s raketou se hraje paží na straně těla. Pažní svaly nemohou samy o sobě generovat tolik energie, takže nejlepší způsob, jak zahrát míč silou, je využít rotační síly středu těla. Zlepšení flexe vám umožní dosáhnout na míč ze stabilní základny a zároveň zachovat sílu a přesnost úderu.

Celý článek

SPORTY S PÁLKOU NEBO HOLÍ

Sporty s pálkou nebo holí vyžadují sílu a kontrolu v rotaci. Dobrá stabilita hss je důležitá, protože pomáhá hráči držet tělo v optimální pozici pro odpalování.

Posilování svalů středu těla pomůže odpálit míč dále, jejich trénink ale pomáhá zlepšit také odpalovací techniku. Pokud jsou některé svali příliš vyvinuté, je možné, že budou ve snaze vyvinout větší sílu pracovat za slabší svaly, čímž bude odpal proveden nerovnovážně. Vzhledem k tomu, že příčinou většiny špatných odpalů a zranění zad je špatná technika, dobře vyvážený program pro svaly středu těla snižuje riziko svalové disbalance a s velkou pravděpodobností povede ke zlepšení výkonnosti a snížení rizika zranění.

Celý článek

SPORTY POD SÍTÍ


Časté skákání, které je součástí sportů pod sítí, vyžaduje velkou vytrvalost a zdatnost kardiovaskulárního systému. Stabilita hss je také důležitá ve stabilních pozicích těla během střílení.

Ačkoli kontakt je při síťových sportech omezený, pohyby jako ohýbání, zatáčení a otáčení jsou časté při přihrávkách nebo při setřesení soupeře. Tyto pohyby s sebou nesou riziko poranění spojené s přepínáním u zranitelných kloubů, jako jsou kotníky a kolena. Zvýšení stability a mobility středu těla pomůže zlepšit rovnováhu a sníží pravděpodobnost zranění z přílišného natažení svalů. Trénink zvyšuje stabilitu středu těla a pomůže vytvářet nárazovou sílu, která je potřeba pro krátké sprinty po hřišti nebo na odražení soupeře.

Celý článek

KONTAKTNÍ SPORTY

Kontaktní sporty vyžadují schopnost vyvinout zároveň velkou rychlost, hbitost a sílu potřebnou k odražení protivníka v kontaktních situacích a schopnost vykonávat koordinované pohyby i v nestabilní pozici.

Dobrá stabilita středu těla a pohyblivosti hrají důležitou roli při zvládání činností jako otáčení, zahýbání a změna směru, které jsou v kontatkních sporteh obvyklé. To vše se často odehrává za vysoké rychlosti. Stabilita a síla středu těla představují základnu pro schopnost ovládat míč a pomáhají kontrolovaně přihrávat a střílet v nestabilní pozici a pod tlakem v obklopení soupeři. Síla těla středu také pomáhá odolávat nárazu při kontaktu s protivníkem a snižuje riziko zranění.

 

Celý článek

KOLIZNÍ TÝMOVÉ SPORTY

Při kolizních týmových sportech dochází ke kombinaci prudkých pohybů všemi směry a intenzivních silových nárazů se soupeři. Je tedy potřeba, aby hráči byli velmi silní a měli výbornou stabilitu a pohyblivost.

Všechny důrazné pohyby vycházejí ze středu těla. Proto je důležité zvyšovat stabilitu svalů středu těla, který pak bude fungovat jako stabilní a pevná základna z níž se energie přenáší do končetin. Tímto způsobem se maximalizuje efektivita při pohybech, jako je házení, kopání nebo zastavování protivníků. Jsouli svaly středu těla rovněž pohyblivé, vytvářejí tak silnou, pevnou a pohyblivou základnu pro úkony, jako je bránění, chytání či odolávání pokusům o zastavení. Zároveň se zvýší mrštnost a rovnováha, čímž se snižuje nebezpečí zranění.

Celý článek

Kontaktujte mě