ZDRAVÍ A KONDICE - ZÁKLAD PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA

Zdraví můžeme chápat jako schopnost zvládnout každodenní problémy. Dlouhé sezení u počítače, ve školní lavici a sedavé zaměstnání bez pohybu silně naruší pohybovou dynamiku svalů a hybnost páteře. Pohyb = život každého z nás vyzívá k pohybu. Naše tělo je stvořeno k pohybu. Čím více svaly a orgány dráždíme pravidelným cvičením, tím snadněji snášíme vyšší tělesnou a duševní zátěž. Kondice - funkční fitness - je odrazem fyzického a duševního zdraví. V ní jsou zahrnuty schopnosti, které vyjadřují motorické vlastnosti člověka. Jsou vrozené, dědičné, a ovlivňovat je můžeme jen nepatrně. Mezi základní pohybové schopnosti patří síla, vytrvalost, rychlost, pohyblivost a obratnost. Pokud budeme pravidelně sportovat, pak tyto schopnosti můžeme zlepšovat po celý život. 

Síla - základní pohybová schopnost, která zajišťuje jakýkoliv pohyb. Bez síly se nemohou ostatní motorické činnosti projevit. Bez síly svaly ochabují - atrofují. Svaly neochabují, pokud je používáme ke zvedání, tahání, držení a tlačení proti zátěži. Zátěž by měla být větší než hmotnnost, kterou běžně zvládneme.

Vytrvalost - ve fyziologii ji definují jako odolnost proti únavě. Projevuje se v celé řadě motorických činností. Jednoduché pohybové tvary provádíme opakovaně zatížení má delší až dlouhou dobu trvání, bez přestávky a nepřerušovaně.

Rychlost - schopnost provádět pohyb v co nejkratším čase, koordinovaně a rychle.

Pohyblivost - schopnost dosáhnout maximálního kloubního rozsahu při všech pohybech.

Obratnost - soubor koordinačních schopností, které umožňují provádět rychle, hospodárně a bezchybně jednoduché a složité pohyby. Patří mezi ně rovnováha - schopnost udržet tělo ve stabilní poloze, ale i orientační a prostorová schopnost koordinace, kterou zachytíme informace o prováděném pohybu v prostoru. Nesmíme zapomenout ani na rytmickou schopnost vnímat pohyb v souladu s hudbou, a časovou schopnost - umění provést pohyb v časovém intervalu.

Kontaktujte mě