KOLIZNÍ TÝMOVÉ SPORTY

Při kolizních týmových sportech dochází ke kombinaci prudkých pohybů všemi směry a intenzivních silových nárazů se soupeři. Je tedy potřeba, aby hráči byli velmi silní a měli výbornou stabilitu a pohyblivost.

Všechny důrazné pohyby vycházejí ze středu těla. Proto je důležité zvyšovat stabilitu svalů středu těla, který pak bude fungovat jako stabilní a pevná základna z níž se energie přenáší do končetin. Tímto způsobem se maximalizuje efektivita při pohybech, jako je házení, kopání nebo zastavování protivníků. Jsouli svaly středu těla rovněž pohyblivé, vytvářejí tak silnou, pevnou a pohyblivou základnu pro úkony, jako je bránění, chytání či odolávání pokusům o zastavení. Zároveň se zvýší mrštnost a rovnováha, čímž se snižuje nebezpečí zranění.

Kontaktujte mě